Nieuws

Feb 22, 2018
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: admin

FEEST!!!

Het knotseizoen 2018-2019 is alweer bijna afgelopen!

Het knotseizoen is alweer bijna afgelopen! Inmiddels het 45ste seizoen van Knotgroep Uithoorn. Er wordt wel gezegd dat we de langs bestaande actieve knotgroep zijn in Nederland, maar of dat zo is, weten we niet zeker. Maar eigenlijk is dat ook niet echt belangrijk. Wel willen we graag samen aandacht besteden aan dit jubileum en dus sluiten we dit seizoen graag feestelijk af op

zaterdag 16 maart bij de werkschuur in Uithoorn

Ook deze zaterdag gaan we eerst 'gewoon' knotten. Om 9 uur verzamelen we bij de werkschuur. Van daaruit zullen we ons verdelen over de Boterdijk, de Molenvliet (5 wilgen) en het Helofytenfilter (4 wilgen). De laatste twee klussen zijn restanten van de laatste twee werkdagen in Uithoorn. We zullen werken tot 12 uur.
Koffie en een traktatie zullen deze keer op de werkplek worden langsgebracht. Dus neem je koffiebeker ajb mee naar de werkplek!
Als we om 12 uur terug komen bij de werkschuur, zal er een heerlijke lunch klaarstaan en een aantal presentaties waaraan door een aantal mensen nog hard wordt gewerkt. Om 14 uur sluiten we dan echt de deur van dit seizoen achter ons.

Behalve voor de mensen die nu actief zijn voor de knotgroep, zijn ook de 'oudgedienden' die, om welke reden dan ook, ermee moesten stoppen, van harte welkom om er vanaf 12 uur bij te zijn. VAn deze mensen hebben we niet altijd het juiste adres meer. Als jij dus iemand kent die vroeger actief was in de Knotgroep, wil jij die persoon dan namens ons uitnodigen?! Natuurlijk is diegene ook van harte welkom om 's ochtends nog mee te knotten...
We horen het wel graag als hij/zij van plan is om te komen in verband met de catering. Het zou jammer zijn als we lekkers tekort komen.
Daarnaast zullen er ook mensen aanwezig zijn die ons steunen vanuit bv de gemeente, het Landschap of Natuurmonumenten.

We kijken ernaar uit om jullie zaterdag 16 maart 2019 om 9 uur (of 12 uur) in de werkschuur te verwelkomen!

 

Nu ook op de website: 

We hebben ook een Facebookpagina, onderhouden door Carin Nyst

 

CMS - 1.12.1 - Rontiki
 

Jaarverslag

Jaarverslag Knotgroep Uithoorn seizoen 2014-2015

Dit knotseizoen is heel voorspoedig verlopen. Een vrij grote opkomst die vraagt om grote klussen en ook om zorgvuldig werken tijdens het zagen. Er is gelukkig ook een instroom van nieuwe knotters. De sfeer is steeds prima. Er wordt hard gewerkt én hard gelachen.

Goof biedt iedereen een wilgen Kerstmannetje. Marc gaat ons misschien verlaten omdat hij gaat varen. We kwamen op 2 nieuwe locaties, op de Waver en op de Horn. En weer na 3 jaar terug op een oude locatie op de Westzijde in de Hoef. Het was een mooi seizoen.

De aantallen: 

                               

 

Datum

 

23

aug

25

okt

1

nov

8

nov

22

nov

6

dec

20

dec

3

jan

17

jan

31

jan

14

feb

28

feb

14

mrt

28

mrt

 

Aantal

aanwezig

17

26

30*

24

30

34

20

31

26

26

33

32

30

29

 

Aantal

werkuren

60

91

105

84

105

119

70

108

91

91

81

112

105

102

 
                                 
                                 

Gemiddeld 27 knotters op een werkochtend.
Totaal 1324 gewerkte uren. Met 1 extra (*) ochtend, de Natuurwerkdag!

De data en de activiteiten:

23 augustus  We hooien in regen en zon. Door de regen is het riet kletsnat. En daardoor het werk erg zwaar. Maar we krijgen het wél af: ook het Brameneiland. In de zon.
   
25 oktober

Knotten bij de fam Kea aan de Waver. Met mooi weer. Veel, heel veel werk gedaan. Waarover boer en boerin erg tevreden zijn. En wij met de krentenbrood en de soep.

 1 november

‘De Natuurwerkdag’ besteden we op verzoek van IVN en Beschermers Amstelland in Ouderkerk. Bij fam Renes en langs de Polderweg, twee locaties waar hard gewerkt is met mooi weer. Voor een uitzending van rtv Amstelveen legt een hoogvliegende drone ons werk vast. Totaal 49 wilgen geknot.

8
november

Hooien op het Fort a/d Drecht. Fris, helder weer. Aan de keelzijde hooien we veel gras, aan de frontzijde veel blad. In het fort zetten we koffie. En later soep. Tot slot nog wat wilgen en essen knotten.

22
november

 Knotten op de Liniedijk van Fort Nigtevecht. We starten van het Gein-Zuid nr 16. De monumentale wilgen bieden werk als van 4 ‘gewone’ knotbomen. Toch krijgen we totaal 16 van deze pracht-bomen geknot. Soep is van Anna-Haen !

6
december

Langs de Polderweg in Ouderkerk knotten we 43 stevige wilgen vanaf de Amstel. Tijdens de koffie bij mvr Korrel biedt Goof aan iedere knotter een wilgenhouten Kerstmannetje/Sinterklaasje aan. Adri Bakker (opvolger van Boudewijn) bewijst dat hij ook de weg weet naar de ‘beste slager van de wereld’.

20
december

Knotten op Fort Zuidwijkermeer. Droog maar gure wind. 22 Zware wilgen knotten is één ding, een ander ding is het slepen van alle takken naar de ingang. Ook gelukt!

3
januari 

Langs de Horn bij Baambrugge bij de fam Verhoef knotten we het hele stuk links van de boerderij. Zo een 50 bomen. In regenachtig weer. Op de smalle weg krijgen we veel positief commentaar. De takken gaan naar Artis, voer voor olifanten.

17
januari

 We werken in Uithoorn op het Landje van Kanters. Bill geeft het precies aan: 24 wilgen knotten. Van de takken maken we mooie rillen. Na de koffie knotten we ook nog langs de Boterdijk 25 wilgen.

31
januari

 Sytze de Vries heeft een extra werkdag in Botshol geregeld samen met Arend. Eerst dicht bij de Zwarte Schuur opgeschoten wilgenbosjes afzetten en de takken als golfbreker voor het riet en na de koffie wilgen knotten bij de nog niet bezette lepelaarskolonie. Twee mooie klussen in licht vriezend weer.

14
februari

Hooien van het Landje van Vermeij. In rustig weer gaat dit voorspoedig. Ook knotten we nog de elzensingel tegenover de Werkschuur.

 

28
februari

In De Hoef bij de fam. Burggraaff aan de Westzijde. Op het erf is te zien dat we er al 3 jaar niet hebben geknot.10 zware wilgen geknot, een lange rij katjes-wilgen wordt uitgedund en achter op het erf 25 elzen en essen afgezet. Willem en Tanneke vinden het gezellig de knotgroep weer op bezoek te hebben.

   
   
14
maart

In Botshol gaan we in de boot naar een oud rietland om 4 en 5 jarige berken laag af te zetten. De stammen leggen we langs de waterkant klaar om op te halen. Leuk is om te zien hoe de lepelaars weer bezit genomen hebben van hun kolonie.

8
maart

Op Leyduin neemt Peter de Jong ons mee naar een bosperceel om selectief esdoorns kort af te zetten. Hoge jongens, die soms niet de gewenste kant opvallen! Gelukkig gaat alles goed onder toeziend oog van Wim van Zuilen en Hein Brouwer.

We sluiten af in het koetshuis met een lekkere lunch, voorbereid door Hans.Samenstelling Knotgroep.

 

Van alle knotters zijn er dit seizoen 51 minstens 1x aktief geweest, waarvan 14 vrouwen.

Nog 12 anderen blijven interesse tonen voor de Knotgroep.

 

Organisatie.

Goof Voorn en Co Bakker beheren het materiaal van de Knotgroep zorgvuldig.

Hans Nieuwenhuizen houdt de financiën en de website bij.

Bert Schaap zorgt voor de interne en externe contacten. De samenwerking is plezierig.

Thea Pick heeft in Uithoorn een aantal keer gezorgd voor heerlijke soep.


Samenwerking.

Met veel mensen hebben we in goed overleg ons werk als Knotgroep kunnen doen:

-van Landschap Noord-Holland, met Peter de Jong en met Lothar Valentijn. Voor het materiaal, met Kees Groeneweg en met Paul Vester.

-van de Gemeente Uithoorn: Willem Kroon en Marcel Dijkstra.

-bij Natuurmonumenten: de begeleiding van Sytze de Vries.

-van de Gemeente de Ronde Venen: Leo Hulst.

-van Gemeente Ouderkerk a/de Amstel: Adri Bakker.

-met de Beschermers Amstelland: via Aad van Paassen

-van de regionale weekbladen krijgen we regelmatig aandacht voor de werkochtenden, al is dat voor bladen buiten Uithoorn soms moeilijk.


 

2 november 2015

Bert Schaap

 

 

Previous page: Programma seizoen 2018 - 2019  Volgende pagina: Links